Euro Dom Nowak I Wspólnicy Spółka Komandytowa

''

Opis firmy

Firma Euro Dom Nowak I Wspólnicy Spółka Komandytowa, która powstała w roku 2011, działa jako spółka komandytowa posiada następujący numer NIP: 7661986734, numer REGON: 301826017, numer KRS: 0000392707, Firma Euro Dom Nowak I Wspólnicy Spółka Komandytowa według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych