Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Wyłącznie W Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego Andrzej Śmigielski

''

Opis firmy

Firma Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Wyłącznie W Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego Andrzej Śmigielski, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7811730405, numer REGON: 301944923, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 60-645) w województwie wielkopolskim przy ulicy Chełmińska 10/3. Firma Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Wyłącznie W Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego Andrzej Śmigielski według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: praktyka lekarska dentystyczna