Iprogrammers Sp Z O O Spółka Komandytowa

''

Opis firmy

Firma Iprogrammers Sp Z O O Spółka Komandytowa, która powstała w roku 2012, działa jako spółka komandytowa posiada następujący numer REGON: 146123169, numer KRS: 0000420678, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-682) w województwie mazowieckim przy ulicy Bokserska 1. Firma Iprogrammers Sp Z O O Spółka Komandytowa według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane