Querton Dom Maklerski S A

''

Opis firmy

Firma Querton Dom Maklerski S A, która powstała w roku 2011 posiada następujący numer NIP: 6793072806, numer REGON: 121843874, numer KRS: 0000392677, Firma Querton Dom Maklerski S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych