Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt

''

Opis firmy

Firma Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, która powstała w roku 2008, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer NIP: 8792571595, numer REGON: 340463053, numer KRS: 0000306300, Firma Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana