Usługi Turystyczne Aurum

http://www.kopalniazlota.pl

Opis firmy

Firma Usługi Turystyczne Aurum, która powstała w roku 1996, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8871323897, numer REGON: 891022402, Siedziba firmy mieści się w mieście Złoty Stok (kod pocztowy: 57-250) w województwie dolnośląskim przy ulicy Złota 7. Firma Usługi Turystyczne Aurum według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna