Uzdrowisko Rymanów S A

http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

Opis firmy

Firma Uzdrowisko Rymanów S A, która powstała w roku 1998 posiada następujący numer NIP: 6840000790, numer REGON: 000872059, numer KRS: 0000098424, Firma Uzdrowisko Rymanów S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność szpitali