Wielkopolski Dom Inwestycyjny S A

''

Opis firmy

Firma Wielkopolski Dom Inwestycyjny S A, która powstała w roku 1994 posiada następujący numer NIP: 7821004379, numer REGON: 630265430, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 60-779) w województwie wielkopolskim przy ulicy Skryta 1. Firma Wielkopolski Dom Inwestycyjny S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne