Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Anmed

http://www.anmed.com.pl

Opis firmy

Firma Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Anmed, która powstała w roku 1990, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7850003483, numer REGON: 004852591, Siedziba firmy mieści się w mieście Kórnik (kod pocztowy: 62-035) w województwie wielkopolskim przy ulicy Kołłątaja 4. Firma Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Anmed według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych