Wodociągi Miejskie W Radomiu Sp Z O O

http://www.woda.radom.pl

Opis firmy

Firma Wodociągi Miejskie W Radomiu Sp Z O O, która powstała w roku 1927 posiada następujący numer NIP: 7960101560, numer REGON: 670110416, numer KRS: 0000033438, Siedziba firmy mieści się w mieście Radom (kod pocztowy: 26-600) w województwie mazowieckim przy ulicy Filtrowa 4. Firma Wodociągi Miejskie W Radomiu Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody