Zakład Ogrodniczy Wieruszew Humelt Spółka Jawna

''

Opis firmy

Firma Zakład Ogrodniczy Wieruszew Humelt Spółka Jawna, która powstała w roku 2012, działa jako spółka jawna posiada następujący numer REGON: 302124257, numer KRS: 0000422266, Firma Zakład Ogrodniczy Wieruszew Humelt Spółka Jawna według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych