Zarząd Dróg Miejskich

''

Opis firmy

Firma Zarząd Dróg Miejskich, która powstała w roku 1999, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 7952076801, numer REGON: 650903339, Siedziba firmy mieści się w mieście Przemyśl (kod pocztowy: 37-700) w województwie podkarpackim przy ulicy Józefa Wybickiego 1. Firma Zarząd Dróg Miejskich według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność usługowa wspomagająca transport lądowy